17-04-2016 Vrienden Smartlappenkoor trad op tijdens de Dongense jaarmarkt

Op 17 april trad het Vrienden Smartlappenkoor op tijdens de Dongense jaarmarkt. De gehele middag had het koor een buitenpodium voor de Cammeleur om hun repertoire ten gehore te brengen. Er werd opgetreden in vier blokken van een half uur. Tijdens elk optreden werd ook de act met het orgeltje gebracht. Het Vrienden Smartlappenkoor heeft met deze act in het verleden twee keer de eerste prijs behaald. De act gaf een extra cachet aan het geheel. Net toen het eerste optreden was afgelopen begon het te regenen. De tweede sessie was het weer droog en kon men de echte smartlap en Nederlandstalige liedjes ten gehore brengen. De pauze werd door de muzikanten van het Vrienden Smartlappenkoor opgevuld. Ondanks het matige weer kunnen we weer terugkijken op een geweldige middag. Hierbij willen we het personeel van de Cammeleur hartelijk bedanken voor de goede samenwerking.

29-03-2016 Vrienden Smartlappenkoor huldigt Arie Tabeling als Lid van Verdienste

Op 29 maart jl. werd Arie Tabeling door het Vrienden Smartlappenkoor gehuldigd als Lid van Verdienste. Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 februari jl. werd door Arie zijn lidmaatschap beëindigd. Arie was 14 jaar lid van het koor. Twee jaar geleden droeg hij, na 12 jaar voorzitterschap, de voorzittershamer over aan Ineke Buijs. Na deze lange staat van dienst heeft het koor besloten om Arie te benoemen tot Lid van Verdienste. De combinatie, organisatie, techniek en muziek waren de ingrediënten waarin Arie zich helemaal kon uitleven. Arie is een man van "afspraak is afspraak" en "recht door zee". Hij was een goede voorzitter, super nauwkeurig en streng doch rechtvaardig en betrokken bij lief en leed. Het koor kon ook voor de technische ondersteuning terugvallen op Arie. De laatste twee jaar was Arie ook reservedirigent. Door deze benoeming heeft het Vrienden Smartlappenkoor Arie bedankt voor zijn jaren lange inzet voor het koor en hoopt dat hij op deze manier binding blijft houden met het koor. We wensen hem heel veel geluk en gezondheid toe.

Arie bedankt!

19-03-2016 Vrienden Smartlappenkoor trad op bij het 10 jarig jubileum van Zin in Zang

Op Zaterdag 19 maart heeft het Vrienden Smartlappenkoor opgetreden bij het 10 jarig jubileumfeest van Zin in Zang. Dit werd gevierd bij Café-Restaurant Aurora. Door het jubileum koor Zin in Zang waren er 4 gastkoren uitgenodigd. Samen met het jubilerend koor Zin in Zang werd het een heel gezellige middag en avond. De pauze werd ingevuld door feestband Blaospiepel.

Na het welkomstwoord door de voorzitter van Zin in Zang namen de Loswalklinkers ons mee met hun zeemansliederen. Zij werden afgelost door de dames van Klinklaar. Na dit mooie optreden was het de beurt aan het Vrienden Smartlappenkoor gevolgd door Het Levenslied. Zin in Zang sloot de eerste sessie af. Het was gezellig druk en de sfeer zat er goed in.

Na de pauze, waarin een loterij werd gehouden, werd door de koren in dezelfde volgorde opgetreden.

Hierbij willen wij nogmaals Meezingkoor Zin in Zang van harte feliciteren met hun 10 jarig jubileum en bedanken voor de uitnodiging voor deze geweldige dag.

10-01-2016 Vrienden Smartlappenkoor doet voor de eerste keer mee met de Straotparade

Op zondag 10 januari deed een aantal leden van het Vrienden Smartlappenkoor voor het eerst mee met de Dongense Straotparade. Dit muzikale evenement werd voor 37ste keer gehouden en georganiseerd door Stichting de Peeënstekers. De leden waren gekleed en geschminkt als clown. Het geheel zag er leuk uit. Het koor werd gekoppeld aan feestband Blaospiepel en begeleider was Ineke Buijs. De start was bij Eetcafé Janssen en Janssen waar oud Prins Werner van Weesenbeek iedereen welkom heette. Om 13.30 uur werd door Blaospiepel de middag geopend. Na het optreden werd er buiten door Betsie Cloïn een groepsfoto gemaakt. Onder muzikale begeleiding ging men richting Café d’ Ouwe Sok. Na het optreden om 14.20 uur vertrok de groep naar Café Restaurant Aurora. De prins en zijn gevolg brachten een bliksem bezoek. De prins werd door het Vrienden Smartlappenkoor uitgenodigd om touwtje te springen, wat hem goed afging. Na het gezellige optreden om 15.30 uur door Blaospiepel werd café De Valk aangedaan. Daar werd de laatste performance gegeven. Tijdens de prijsuitreiking in de Sterrekèèker (Cammeleur) werd het Vrienden Smartlappenkoor verrast door er in de Leutklasse met een fles Schrobbeler van door te gaan. We kunnen terugkijken op een leuke en gezellige middag.

19-12-2015 Vrienden Smartlappenkoor trad op tijdens de Kerst-Inn

Op 19 december trad het Vrienden Smartlappenkoor op tijdens de Kerst-Inn in de Cammeleur.

Stichting de Kerst-Inn had een fantastisch gevarieerd programma gemaakt om iedereen in de kerststemming te brengen. De middag begon om 13.30 uur met de Senioren Harmonie. Tussen elk optreden werd een kerstgedicht voorgelezen door Nelleke Grönloh. De Loswalklinkers, jongerengroep Message en kinderkoor de Hupkes volgden. Het Vrienden Smartlappenkoor sloot de middag af, geheel in Dickensstijl.

Het optreden begon om 16.15 uur. De zaal was de gehele middag vol en het publiek was enthousiast. Het koor begon met het mooiste kerstfeest, gevolgd door de trommelaar. Fo, onze “trommelaar” werd naar voren gezet om dit lied uit te dragen, wat hij fantastisch deed. Het koor zong in totaal elf liedjes.

Twee liedjes, zeven regenbogen en geef de kinderen een wereld werden samen met het kinderkoor de Hupkes gezongen.

Het lied een heel gelukkig kerstfeest werd als samenzang gezongen.

We kunnen wederom terug kijken op een mooi optreden. Hierbij wil het Vrienden Smartlappenkoor dan ook Stichting de Kerst-Inn bedanken voor de organisatie van deze gezellige middag.

Het Vrienden Smartlappenkoor wenst iedereen hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2016!

18-12-2015 Vrienden Smartlappenkoor trad op tijdens de kerstmiddag van de KBO te Berkel-Enschot

Op vrijdag 18 december trad het Vrienden Smartlappenkoor op tijdens de kerstmiddag van de KBO te Berkel Enschot. Ook hier was het gehele koor in Dickensstijl gekleed, zoals ook de eerdere optredens in Dongen.

We werden hartelijk welkom geheten door de organisatie. De zaal was helemaal gevuld en men had er duidelijk zin in. Jingle Bells was het eerste nummer wat gezongen werd  en daarna ik kom naar huis en kerst van de bedelknaap. In het programmaboekje stond de tekst van twee liedjes, zodat die door het publiek meegezongen konden worden. Dit waren stille nacht en midden in de winternacht. De bezoekers zongen goed mee wat het een mooi geheel maakte. Deze eerste sessie werden 10 liedjes gezongen.

Tijdens de pauze werd het koor voorzien van koffie en thee waarna men startte met de tweede sessie.

Ook tijdens deze sessie werd stille nacht samen met het publiek gezongen. Samen zingen verbindt mensen.Verder werd hoop hernieuwd geboren, Bethlehem en het ritje in de arreslee gezongen. De sessie werd vervolgd met een beetje vrede, geef de kinderen een wereld, winterwonderland en hoog daar aan de hemel staat.

Het was weer een gezellige middag en de bezoekers waren erg verrast en gecharmeerd van onze kleding. Er werd door diverse gasten gevraagd waar de kleding gekocht was. De kleding is over het algemeen allemaal zelf gemaakt door diverse koorleden. Nogmaals hulde aan al diegene.

Het dankwoord was voor iedereen en speciaal voor de spontaniteit van de dirigent.

Graag zien we u bij ons volgende optreden. Dat is 19 december bij de Kerst-Inn in de Cammeleur. Het koor heeft er zin in.

17-12-2015 Vrienden Smartlappenkoor verzorgde een kerstoptreden in de Volckaert

Op 17 december trad het Vrienden Smartlappenkoor op tijdens een kerstmiddag van de Volckaert. De bewoners en gasten waren enthousiast over de uitstraling van het koor. Het gehele koor was gekleed in Dickensstijl. Het was gezellig druk. Om 14.30 uur werd er begonnen met het lied jingle bells. Daarna werd het liedje kerst van de bedelknaap gezongen, terwijl een koorlid het liedje uitbeelde. Het publiek vond dit een leuke act. Vervolgens werden de herdertjes, kerstmis is een feest voor iedereen, stille nacht, midden in de winternacht, ik heb een droom en het mooiste kerstfeest ten gehore gebracht.

Na een kleine pauze begonnen de muzikanten van het Vrienden Smartlappenkoor het nummer kerst in de Jordaan te spelen. Daarna werden de liedjes hoop hernieuwd geboren, Bethlehem, hoog daar aan de hemel staat gezongen. Gevolgd door het liedje het Winterwonderland. Tijdens dit liedje werd een sneeuwpop gemaakt (aangekleed) door twee koorleden. Het publiek vond dit leuk om te zien. Daarna werden de liedjes geef de kinderen een wereld, 't is kerstmis en een heel gelukkig kerstfeest gezongen. Het koor sloot deze mooie gezellige middag af met het liedje ik wens u een vrolijk kerstfeest.

Wederom kan er worden teruggekeken op een gezellige leuke middag.

Het Vrienden Smartlappenkoor wenst u een vrolijk kerstfeest en een gezond en gelukkig 2016!

12-12-2015 Vrienden Smartlappenkoor zingt tijdens Dongense Kerstmarkt

Op 12 december trad het Vrienden Smartlappenkoor, in de foyer van de Cammeleur, tijdens de Kerstmarkt op.

Tijdens het eerste optreden om 17.00 uur was het nog niet echt druk maar de sfeer zat er goed in. O.a. liedjes als Jingle Bells, Kerst v.d. bedelknaap, Alleen met jou werden ten gehore gebracht.
Om 18.30 uur werd het al gezellig druk. Het koor werd complimenteert met de Dickensstijl.
Tijdens de tweede sessie werden liedjes als Stille nacht, Midden in de winternacht, Het mooiste kerstfeest gezongen.
De laatste sessie begon om 20.15 uur. Nu was het lekker druk en sfeervol. Het koor zong vol overgave de sessie met liedjes als Hoog daar aan de hemel staat, Het winterwonderland, Geef de kinderen een wereld, ’T is kerstmis, Een beetje vrede en Ik kom naar huis.

We kunnen terug kijken op een mooi en goed optreden. Hierbij wil het Vrienden Smartlappenkoor dan ook Stichting ’t Donckhuys bedanken voor de gastvrijheid en het Dongense publiek voor hun enthousiasme. We hopen u graag bij onze andere Kerstoptredens te mogen ontmoeten. Ook deze zullen we geheel in Dickensstijl verzorgen.

 
 

10-12-2015 Vrienden Smartlappenkoor gaat met kerst in Dickensstijl

Dongen, 10 December 2015

Vrienden Smartlappenkoor gaat met kerst in Dickensstijl

Dit jaar verzorgt het Vrienden Smartlappenkoor vier kerstoptredens. Een koorlid kwam met
het idee om met Kerstmis eens in een andere stijl op te treden, wat door het koor met beide
handen werd opgepakt.
Door diverse koorleden is er dan ook hard gewerkt om de kleding op tijd klaar te hebben
zodat ons koor zich met kerst in Dickensstijl kan presenteren. Wij hopen u dan ook graag
te mogen ontmoeten bij onze optredens.

kerst12015

Kerstmarkt
Op zaterdag 12 december kunt u het koor zien en horen tijdens de kerstmarkt.
Het koor treedt op in de foyer van de Cammeleur van 17.00 - 17.30 uur, 18.30 - 19.00 uur
en 20.00 - 20.30 uur.

Volckaert
Op donderdag 17 december treedt het koor op in de hal van de Volckaert van 14.30 -
15.00 uur, 15.30 - 16.00 uur.

KBO Berkel Enschot

Op vrijdag 18 december treedt het koor op bij de KBO in Berkel Enschot.

Kerst-Inn
Op zaterdag 19 december treedt het koor op tijdens de Kerst-Inn. De middag begint om
13.30 uur. Het Vrienden Smartlappenkoor is te zien en te horen van 16.15 uur - 16.55 uur.


Het Vrienden Smartlappenkoor wenst u een zalig kerstfeest!

25-10-2015 Vrienden Smartlappenkoor heeft afgereisd naar Mill!

Op 25 oktober jl. trad het Vrienden Smartlappenkoor op bij De Straotlappen in Mill. Ook het smartlappenkoor De harde Kern uit Boxmeer was uitgenodigd. Om 11.00 uur vertrok de bus vanaf De Salamander op weg naar Mill voor een gezellige meezingmiddag. om 12.30 uur werden de koren ontvangen met koffie en thee.
De middag werd geopend door De Straotlappen uit Mill met gezellige nummers. Daarna was het de beurt aan het Vrienden Smartlappenkoor. Er werd begonnen met het lied De Duiventorenwals. Verder werden o.a. Duizend Mijlen, Zwevend naar ’t geluk en het Slavenkoor gezongen. De harde Kern uit Boxmeer volgde.
Na de pauze werd er door elk koor wederom een optreden verzorgd  met aansluitend de samenzang. Deze werd gedirigeerd door de drie dirigenten samen.
De middag was goed verzorgd en er werd door alle koren gezellig meegezongen. Het Vrienden Smartlappenkoor kan terugkijken op een goed, gezellig en sfeervol optreden. Mede dankzij De harde Kern uit Boxmeer en het organiserende koor De Straotlappen uit Mill.

DSC 1195

DSC 1118

DSC 1187

Voor meer foto's: Foto's van de middag in t'Heike te Mill gemaakt door Betsie Cloïn.

18-10-2015 Arie Tabeling draagt stokje over ...

arie tabelingDe website van het Vrienden Smartlappenkoor is met ingang van 18 oktober 2015 vervangen !

Tien jaar geleden heb ik deze website gebouwd voor het koor. Langzamerhand werd het tijd voor een nieuwe opzet van de website en heb ik het beheer van de website overgedragen aan de jongere generatie. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, zeker ook de samenwerking met Betsie Stierman die voor de toelevering van de foto's zorgde.

Ik wens de nieuwe webmaster veel tijd, energie en creativiteit toe.

Arie Tabeling, van november 2005 tot en met oktober 2015, webmaster van het Vrienden Smartlappenkoor.

Agenda ...

Nieuws ...

2020-03-12 Voorzitterswissel bij het Vrienden Smartlappenkoor

Voorzitter Vrienden Smartlappenkoor heeft het stokje na 6 jaar overgedragen...

2019-15-12 Vrienden Smartlappenkoor zong in Loon op Zand tijdens de...

Op 15 december waren we uitgenodigd voor 3 optredens van...

2019-14-12 Vrienden Smartlappenkoor zong in Dongen tijdens de Kerstmarkt

Jeetje, wat een feest. Wat hebben we hier naar uitgekeken....

2019-11-03 Vrienden Smartlappenkoor zong in Helmond

Op 3 november vertrokken wij vol goede moed met een...

2019-07-07 Vrienden Smartlappenkoor zong in Oisterwijk

Het Vrienden Smartlappenkoor was door de Molenzangers uitgenodigd om deel...

Kamer van Koophandel nummer: 18057329
IBAN nummer: NL34 ABNA 0577 1206 54
Het koor is aangesloten bij de Bond voor Smart & Levensliederen onder relatienummer: 70705
© 2015 Vrienden Smartlappenkoor. All Rights Reserved.