Het dagelijks bestuur

is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken

en bestaat uit

Marlena Kuis
Marlena KuisVoorzittervoorzitter@vriendensmartlappenkoor.nl" class="sppb-person-email">voorzitter@vriendensmartlappenkoor.nl
Marlena geeft sturing aan het bestuur en aan onze gehele vereniging. Ook onderhoudt zij de contacten met andere koren.
Johan van Meel
Johan van MeelPenningmeesterpenningmeester@vriendensmartlappenkoor.nl" class="sppb-person-email">penningmeester@vriendensmartlappenkoor.nl
Johan heeft het beheer van de gelden van de vereniging.

Agenda ...