Op zaterdagavond deden een aantal leden van het Vrienden Smartlappenkoor mee met De Dongense Dorps Quiz (DDDQ). Omdat er eerder op de dag werd opgetreden bij festival KOM te Oosterhout werd door het merendeel gezamenlijk gegeten bij Café de Salamander, de uitvalsbasis van het koor. Om 18.15 uur moest de teamcaptain de spullen gaan halen bij het Cambreur College. Hier moest eerst een escape-spel gespeeld worden met vier andere teamcaptains. Wij hadden de oplossing, zoals veel andere groepen, niet gevonden en werden we na een bepaalde tijd allemaal weer "vrij" gelaten. Weer aangekomen bij de Salamander kon worden gestart met het spel. Er waren heel veel vragen en doe opdrachten. Omdat het voor het koor de eerste keer was dat het deelnam was het moeilijk om te starten. De leden kijken terug op een gezellige, drukke avond en vonden het heel leuk om mee te doen en zeker voor herhaling vatbaar. Organisatie van DDDQ hartelijk bedankt hiervoor! Zaterdag 8 oktober weten we hoe we het uiteindelijk hebben gedaan. Afwachten dus!

Op zaterdag 1 oktober 2016 waren wij 1 van de 18 koren welke op uitnodiging van Kunst en Cultuur festival KOM (Kunst Op de Markt) een 2 tal optredens hebben verzorgd in het centrum van Oosterhout. Wij hebben ons eerste optreden om 12.00 uur gegeven bij de ingang van de Jumbo aan de Nieuwe Bouwlingstraat. Er was hier een super gezellige sfeer waar zelfs werd gedanst en een polonaise werd gelopen door het publiek. Na afloop werd er door de organisatie diverse soorten fris geschonken voor de deelnemers. Om 13.30 uur hebben wij ruim een half uur opgetreden tegenover het Binnenhofje ook hier hadden wij geen gebrek aan enthousiast publiek. Mede door het mooie weer kunnen wij met een zeer goed gevoel terugkijken op een geslaagd optreden.

 

Op 25 september jl. vond het 11e Café Chantant plaats, georganiseerd door het Vrienden Smartlappenkoor bij Café de Salamander. Gastkoren waren ZangRiela uit Riel en het Dongens Levenslied. Om 13.00 uur was de opening door voorzitter Ineke Buijs. Daarna werden de liedjes als De Duiventorenwals, Zeeman, Als je alles hebt, gezongen. Ook werd voor de eerste keer de André Hazesmedley ten gehore gebracht. Daarna was het de beurt aan ZangRiela. Zij begonnen met het Zangriela lied gevolgd door o.a., Alles in 't leven duurt maar even, Mooi Volendam en Acropolis adieu. Hierna was het de beurt aan het Dongens Levenslied. Zij brachten liedjes ten gehore waaronder Ik ben vandaag zo vrolijk, Zo mooi, Zeven dagen lang, A night like this. In de pauze werd een bliksemloterij gehouden. Het Vrienden Smartlappenkoor wil hierbij al haar sponsoren hartelijk danken voor hun sponsoring. Mede hierdoor heeft het koor een fantastische middag kunnen organiseren. Om 15.30 uur zong ZangRiela liedjes als Jij ging de weide wereld in, Elke roos, De laatste dans, Geef de kinderen een wereld, In de hemel. Daarna bracht het Dongens Levenslied de liedjes Opzij, opzij, opzij, Cockles and Mussels, Zeilen op de wind Vandaag en Paulien. Het Vrienden Smartlappenkoor sloot de middag af met liedjes als Daar heb je vrienden voor, Hemelsblauw, Hij speelde accordeon, Siërra madre en In ons café. Na het dankwoord door de voorzitter werd de middag afgesloten met de samenzang. Deze bestond uit de liedjes Laat de zon in je hart en Adio. Er kan teruggekeken worden op een gezellige en zeer geslaagde middag. Mede dankzij de gastkoren en de sponsoren.

Op zaterdag 27 augustus 2016 trad het Vrienden Smartlappenkoor op tijdens de Tranen van Van Cooth. Het was de tweede keer dat het koor tijdens dit mooie festijn haar liedjes ten gehore mocht brengen. De weersvoorspellingen waren droog, veel zon en 30 graden. Om 11.00 uur werd er per bus afgereisd naar Breda. Om 12.00 uur was het eerste optreden bij Hotel Nassau. Het was nog niet druk, maar de mensen die op het terras zaten konden genieten van de liedjes zoals: de duiventorenwals, echte vrienden, hartje van goud, hutje bij de zee. Om 13.20 uur werd er gezongen bij het Leescafé. Ook dit podium lag nog lekker in de schaduw. Hier kon geluisterd worden naar onder andere: Daar heb je vrienden voor, wat heeft een mens nog meer te wensen, slavenkoor, de oude man en de zee. Het derde optreden volgde al weer om 14.40 uur in de Halstraat. Hier was het lekker druk en er waren twee terrassen tegenover het podium. Hier werden, in de volle zon, de liedjes jij denkt maar dat je alles mag, twee armen en een zoen, Blue Spanish eyes, duizend mijlen en het Brabantse land gezongen. Er werd afgesloten met Adio. Voor het Vrienden Smartlappenkoor was er daarna gelegenheid om andere koren te horen en om ook op het Van Coothplein een kijkje te nemen. Om 17.00 uur was er een samenzang op de Grote Markt waarna er om 18.00 uur weer met de bus richting Dongen werd vertrokken. Het was een zonnige, gezellige middag en Het Vrienden Smartlappenkoor wil hierbij dan ook de organisatie hartelijk danken voor deze geweldige middag.

 Op zondag 3 juli trad het Vrienden Smartlappenkoor koor op bij het 3e Smartlappenfestival te Bemmel georganiseerd door
de ondernemingsvereniging en SLK Lingewaard. Om 09.15 uur vertrok de volle bus, bestuurt door ons eigen koorlid Jan Horvers,
naar Bemmel. Het zonnetje stond hoog aan de hemel en iedereen had er zin in. Om 11.40 uur was het eerste optreden van
het Vrienden Smartlappenkoor. Er werd begonnen met de Duiventorenwals gevolgd door Laat de zon in je hart en De mooiste jaren.
Dit laatste nummer moesten we onderbreken vanwege hevige regen. Nadat de muzikanten ook op het overdekte podium stonden
konden we verder gaan met Zeeman en Je denkt maar dat je alles mag. Om 13.00 uur kwam de zon weer te voorschijn en kon men
weer genieten van de vele mooie koren verspreidt over drie podia. Om 14.10 uur startte het Vrienden Smartlappenkoor met Blue Spanish
eyes gevolgd door o.a. Daar heb je vrienden voor en Ik kom naar huis. Het weer was wisselvallig maar desondanks zat de sfeer er goed.

Hierbij willen we de ondernemingsvereniging en SLK Lingewaard bedanken voor deze geweldige middag.

 

Op zondag 26 juni j.l. werd voor het eerst "De braderie" in de Salamander in Dongen gehouden.
Deze stond in het teken in een dag vol gezelligheid, ontspanning en entertainment.
Ook waren er sportverenigingen aanwezig die lieten zien wat hun sport inhoud, zoals badminton en handbal. Ook op het podium gaf een balletgroep een uitvoering van hun sport.
Ook een duikcursus in een groot zwembad kon men uitproberen. Live muziek van bandleden uit Dongen van o.a. de Bijtels met hun coverband zorgden voor de muzikale noot.
Bij vele eet en dranktenten kon men de inwendige mens vullen op de mooi ingerichte terrassen van de Salamander.
Ook ons vriendensmartlappenkoor gaf hierin acte de presence.
Helaas waren de weergoden bij ons optreden ons niet goed gezind met de vele regenbuien. Dit weerhield ons niet om met onze muzikale bijdrage hier een positieve draai aan te geven. De omstanders zongen enthousiast met ons mee en maakten kennis met ons mooie repertoire.
Ook de vele vrijwilligers uit ons koor die mee hielpen met allerlei hand en spandiensten om het e.e.a. in goede banen te leiden tijdens deze dag hielpen hier zeker bij mee. Hiervoor onze hartelijke dank.
We kunnen zeker terug kijken op een geslaagde muzikale dag en hopen er volgend jaar weer bij te mogen zijn.

Op 5 juni jl. trad het Vrienden Smartlappenkoor op tijdens het 1ste Riels Korenfestival. De organisatie hiervan was in handen van het Riels koor "ZangRiela" en de Ondernemingsvereniging Riel. Het korenfestival werd georganiseerd in combinatie met de jaarmarkt. Naast het ontvangende koor ZangRiela en het Vrienden Smartlappenkoor waren ook aanwezig het Gils Meezingkoor uit Gilze, Zin in Zang uit Dongen, Eigenwijs uit Kerkdriel, de Kruikenzangers uit Tilburg, de Molenzangers uit Oisterwijk en Liedertafel Sante uit Oirschot. De koren traden drie keer op verdeeld over vier prachtige locaties.
Het eerste optreden van het Vrienden Smartlappenkoor was op de locatie Kerkzicht. Hier werden liedjes zoals De Duiventorenwals, Bella Bella Marie, De Vissers van San Juan en het Reuzenrad gezongen. Op verzoek van het publiek werd ook nog het Slavenkoor gezongen.

Het tweede optreden was op het hoofdpodium op het Oranjeplein. Hier bracht het koor liedjes ten gehore zoals Dan gaan de lichten aan, Westenwind, De straat is zijn woning, Duizend Mijlen en Wat heeft een mens nog meer te wensen. Er was tussen de optredens door gelegenheid om de jaarmarkt te bezoeken.

Het derde optreden was bij Cafetaria 't Luikske. Hier werden Twee armen en een zoen, Middelandse Zee, Dans nog eenmaal met mij, Sierra Madre, Zeven regenbogen, Zwevend naar 't geluk en Bora Bora gezongen. Er werd afgesloten met In ons Café, waarop het personeel van 't Luikske de polonaise inzette. Het was een mooie afsluiting van een hele warme en vooral gezellige dag.

Hierbij willen we graag ZangRiela en de Ondernemingsvereniging Riel bedanken voor de organisatie van dit mooie evenement.

Op 17 april trad het Vrienden Smartlappenkoor op tijdens de Dongense jaarmarkt. De gehele middag had het koor een buitenpodium voor de Cammeleur om hun repertoire ten gehore te brengen. Er werd opgetreden in vier blokken van een half uur. Tijdens elk optreden werd ook de act met het orgeltje gebracht. Het Vrienden Smartlappenkoor heeft met deze act in het verleden twee keer de eerste prijs behaald. De act gaf een extra cachet aan het geheel. Net toen het eerste optreden was afgelopen begon het te regenen. De tweede sessie was het weer droog en kon men de echte smartlap en Nederlandstalige liedjes ten gehore brengen. De pauze werd door de muzikanten van het Vrienden Smartlappenkoor opgevuld. Ondanks het matige weer kunnen we weer terugkijken op een geweldige middag. Hierbij willen we het personeel van de Cammeleur hartelijk bedanken voor de goede samenwerking.

Op 29 maart jl. werd Arie Tabeling door het Vrienden Smartlappenkoor gehuldigd als Lid van Verdienste. Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 februari jl. werd door Arie zijn lidmaatschap beëindigd. Arie was 14 jaar lid van het koor. Twee jaar geleden droeg hij, na 12 jaar voorzitterschap, de voorzittershamer over aan Ineke Buijs. Na deze lange staat van dienst heeft het koor besloten om Arie te benoemen tot Lid van Verdienste. De combinatie, organisatie, techniek en muziek waren de ingrediënten waarin Arie zich helemaal kon uitleven. Arie is een man van "afspraak is afspraak" en "recht door zee". Hij was een goede voorzitter, super nauwkeurig en streng doch rechtvaardig en betrokken bij lief en leed. Het koor kon ook voor de technische ondersteuning terugvallen op Arie. De laatste twee jaar was Arie ook reservedirigent. Door deze benoeming heeft het Vrienden Smartlappenkoor Arie bedankt voor zijn jaren lange inzet voor het koor en hoopt dat hij op deze manier binding blijft houden met het koor. We wensen hem heel veel geluk en gezondheid toe.

Arie bedankt!

Op Zaterdag 19 maart heeft het Vrienden Smartlappenkoor opgetreden bij het 10 jarig jubileumfeest van Zin in Zang. Dit werd gevierd bij Café-Restaurant Aurora. Door het jubileum koor Zin in Zang waren er 4 gastkoren uitgenodigd. Samen met het jubilerend koor Zin in Zang werd het een heel gezellige middag en avond. De pauze werd ingevuld door feestband Blaospiepel.

Na het welkomstwoord door de voorzitter van Zin in Zang namen de Loswalklinkers ons mee met hun zeemansliederen. Zij werden afgelost door de dames van Klinklaar. Na dit mooie optreden was het de beurt aan het Vrienden Smartlappenkoor gevolgd door Het Levenslied. Zin in Zang sloot de eerste sessie af. Het was gezellig druk en de sfeer zat er goed in.

Na de pauze, waarin een loterij werd gehouden, werd door de koren in dezelfde volgorde opgetreden.

Hierbij willen wij nogmaals Meezingkoor Zin in Zang van harte feliciteren met hun 10 jarig jubileum en bedanken voor de uitnodiging voor deze geweldige dag.

Op zondag 10 januari deed een aantal leden van het Vrienden Smartlappenkoor voor het eerst mee met de Dongense Straotparade. Dit muzikale evenement werd voor 37ste keer gehouden en georganiseerd door Stichting de Peeënstekers. De leden waren gekleed en geschminkt als clown. Het geheel zag er leuk uit. Het koor werd gekoppeld aan feestband Blaospiepel en begeleider was Ineke Buijs. De start was bij Eetcafé Janssen en Janssen waar oud Prins Werner van Weesenbeek iedereen welkom heette. Om 13.30 uur werd door Blaospiepel de middag geopend. Na het optreden werd er buiten door Betsie Cloïn een groepsfoto gemaakt. Onder muzikale begeleiding ging men richting Café d’ Ouwe Sok. Na het optreden om 14.20 uur vertrok de groep naar Café Restaurant Aurora. De prins en zijn gevolg brachten een bliksem bezoek. De prins werd door het Vrienden Smartlappenkoor uitgenodigd om touwtje te springen, wat hem goed afging. Na het gezellige optreden om 15.30 uur door Blaospiepel werd café De Valk aangedaan. Daar werd de laatste performance gegeven. Tijdens de prijsuitreiking in de Sterrekèèker (Cammeleur) werd het Vrienden Smartlappenkoor verrast door er in de Leutklasse met een fles Schrobbeler van door te gaan. We kunnen terugkijken op een leuke en gezellige middag.

Agenda ...

2019-09-22 - Café Chantant te Dongen !

Op 22 september 2019 houden wij ons "Café Chantant" in...

2019-09-28 - Kom Oosterhout

Op 28 september 2019 zingen wij te Oosterhout bij festival...

Nieuws ...

2019-07-07 Vrienden Smartlappenkoor zong in Oisterwijk

Het Vrienden Smartlappenkoor was door de Molenzangers uitgenodigd om deel...

2019-06-30 Vrienden Smartlappenkoor zong in Vlissingen

Het Vrienden Smartlappenkoor was samen met het Westhoeks Mannenkoor uitgenodigd...

2019-05-26 Vrienden Smartlappenkoor zong in Son en Breugel

Het Vrienden Smartlappenkoor heeft zondag 26 mei jl. weer een...

2018-12-22 Vrienden Smartlappenkoor zong in Koolhoven Tilburg

>>> Om de foto's van dit optreden te zien: 2018-12-22 Kerst...

2018-12-19 Vrienden Smartlappenkoor zong bij de Volckaert

Het is woensdagavond en het wordt langzaam druk in de...

Kamer van Koophandel nummer: 18057329
IBAN nummer: NL34 ABNA 0577 1206 54
Het koor is aangesloten bij de Bond voor Smart & Levensliederen onder relatienummer: 70705
© 2015 Vrienden Smartlappenkoor. All Rights Reserved.